Avukat - Arabulucu Emine Barutçu Köse
a

AVUKATLIK ve ARABULUCUK

Yasal sorunlarınıza profesyonel çözümler

a

AİLE HUKUKU

Boşanma, Evlat Edinme,Evlilik Sözleşmesi, Evliliğin İptali, Velayet ve Babalık Davası

a

ARABULUCULUK

İş ve İşveren Uyuşmazlıkları, Maddi Manevi Tazminat, Borç ve Alacak İlişkisi ve Uyuşmazlıklar.

a

TAZMİNAT

Trafik kazaları tazminatı, Kıdem, İhbar tazminatı, İş Kazasında tazminat ve Boşanma tazminatları

a

İŞ HUKUKU

Ücret ve Fazla Mesai Alacağı, Mobbing Davası, İş Kazası Davası, Kıdem Tazminatı ve Sigorta Davaları

Hizmetler

Arabuluculuk ve Avukatlık

shutterstock-1282545511

Arabuluculuk

Arabuluculuk; bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan kişilerin, özgür iradeleriyle seçtikleri tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin (arabulucu) hakemliğinde, dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra başvurdukları bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk, uyuşmazlığın mahkeme dışı, hızlı ve kesin bir şekilde çözülmesini amaçlayan bir usul hukuku kurumudur.

shutterstock-1075611131

Avukatlık Hizmetleri

Davaların takibine ilişkin işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
İlgili hukuki konularda istenildiği takdirde hukuki görüş beyan etmek,
Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
Sözleşme ve şartname taslaklarını, kurum ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri inceleyip hukuki mütalaa bildirilmek,
Hukuki süreçlere (karar tashihi, itiraz, temyiz, vb.) ilişkin iş ve işlemleri yürütmek

Arabulucu

Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi değildir. Hatta taraflara herhangi bir çözüm de önermez. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler ve bunu yaparken birbirlerini anlamaya çalışırlar.

Call Now ButtonAra