Aile Hukuku

Aile Hukuku Neleri Kapsar?

Aile Hukuku,aile ilişkilerini düzenleyen Medeni Hukuk’un bir alt koludur. Aile Hukuku, Türk Medeni Kanunu’nda evlilik hukuku, hısımlık ve vesayet olmak üzere 3 ana antet altında belirlenmiştir. Bu kapsamda Aile Hukukunun ilgilendiği alanları, Nişanlanma, Evlenmenin Koşulları ve Hükümleri, Boşanmanın Koşulları ve Sonuçları, Mal Rejimleri ve Mal Paylaşımı, Aile Konutu, Soybağı, Evlat Edinme, Velayet, Çocuğun Nafaka Hakkı, Kadın hakları, Çocuk Hakları, Vesayet, Kayyımlık, Yasal danışmanlık ve Yardım Nafakası benzer biçimde sıralayabiliriz.

Aile Hukuku Davaları Nerede Görülür?

Aile hukukundan doğan dava ve işler kaide olarak Aile Mahkemesinde görülmektedir. Ancak birtakım davalar kanunda özel olarak başkaca mahkemelerde görüleceği ayrıca düzenlenmiştir.

Toplumun temel taşı olan ailelerin düzeni için yasa koyucular aileyi ilgilendiren tüm bu konularda düzenlemeler yapmış ve uluslararası sözleşmelerle de koruma altına alınmıştır.

Aile Hukuku Davalarına Hangi Avukat Bakar?

Toplum yapısı açısından Türkiye’de haklar doğrudan sağlanamamakta ve aile bireylerinin arayışı Aile Mahkemelerinde avukatlar aracılığı ile neticelendirilmektedir. Aile bireyi, aile mahkemesinde hukuki uyuşmazlığı avukatsız olarak da çözümleyebileceği benzer biçimde uzmanlaşmamış avukat ile de davasını takip etmesinin önünde yasal bir mani bulunmamaktadır. Fakat Aile hukukunu ilgilendiren dava ve işlerde konusunda uzman aile avukatına başvurmak daha pratik, faydalı, hızlı çözüm için daha doğru bir karar olacaktır. Çünkü uzman aile avukatı, hukuki bilgi ve tecrübesiyle gerektiğinde talep halinde dava yoluna gitmeden aile fertleri ile arkadaşça anlaşmalar yapacak, devamlı yazışma ve istihbarat ile ailesel problemleri çözecektir. Eğer ki, bu yol çözüme kavuşturmayacak ise dava yolu ile yeniden bütün lehe kanun ve düzenlemeleri kullanarak sonuç odaklı, pratik ve yenilikçi çözümleri ile hukuksal problemleri çözecektir.

Türkiye’de, insanlar aile hukukunun ilgilendiği boşanma, mal paylaşımı, velayet, tazminat ve nafaka şeklinde birçok konuda hoş olmayan deneyimler kazanmıştır. Avukat Emine Barutçu Köse, uzman aile avukatı kimliği ile ailelerin bu negatif deneyimlerini malumat ve tecrübelerini kullanarak değiştirmeyi amaçlamaktadır. Aile avukatları ailelerin uyuşmazlıklarını onurunu koruyarak bütün yasal yönleri ile değerlendirmek suretiyle çözüme kavuşturmakta, Aile bireylerince evlilik kurumunun içinde bulunamayan mutluluğu yasal şartları oluştuğu takdirde boşanma ile sağlamaktadır. Unutulmaması gerekir ki; mübarek bir kavram olan aile birliği, artık eşler ve çocuklar için çekilmez hale geldiyse boşanma tünelin sonun ışık olmaktadır.

Call Now ButtonAra